O grze


Woodball to gra podobna do golfa lecz dużo prostsza, tańsza i zabawniejsza!

Gra w woodball Gra w woodball


Zasady


Pole do woodballu
 1. Pole może być usytuowane na dowolnego rodzaju nawierzchni.
 2. Naturalne przeszkody, które znajdą się na terenie pola tj. drzewa, krzewy, kamienie nie muszą być usuwane, mogą stanowić granicę lub element pola do gry.
 3. Granicę mogą stanowić naturalne przeszkody lub wyznaczona linia.
 4. Każdy tor posiada pole startowe oraz pole bramkowe.
Sprzęt
 1. Sprzęt do woodballu to drewniane kije, kule i bramki.
 2. Kula ma średnicę ok. 10 cm, kij w kształcie litery T ma długość ok. 100 cm i zakończony jest elementem w kształcie butelki o długości ok. 20 cm. Bramka złożona jest z dwóch elementów w kształcie butelek, kubka oraz metalowego pręta.
Gra
 1. Gra polega na zdobyciu bramek jak najmniejszą ilością uderzeń
 2. Bramka zostaje uznana za zdobytą jeżeli po uderzeniu kuli, kubek bramki obróci się o 360o.
 3. Typy rozgrywek
  • rozgrywka indywidualna
  • rozgrywka grupowa
 4. Metoda rozgrywek
  • Gra na liczbę uderzeń: Gracz lub drużyna, który(a) ukończy wszystkie pola jak najmniejszą ilością uderzeń wygrywa
  • Gra na liczbę wygranych pól: Gracz, który(a) wygra większą ilość rozgrywek na poszczególnych polach wygrywa.
 5. Jeżeli kula znajdzie się poza granicami boiska po uderzeniu gracza, należy umieścić kulę na linii w miejscu jej przekroczenia oraz dodać odległość dwóch długości dolnej części kija (elementu w kształcie butelki) w stronę pola gry. Doliczane jest jedno karne uderzenie.
 6. Jeżeli kula znajdzie się w miejscu, z którego nie da się wykonać uderzenia (np. wśród krzewów, w wodzie) jest traktowana jakby była poza granicami pola. Doliczane jest jedno karne uderzenie.
 7. Gra na danym torze kończy się, aż każdy z graczy zdobędzie bramkę. Po zakończeniu gry na jednym torze, rozpoczyna sie gra na kolejnym.
 8. Kolejność uderzeń na kolejnych polach jest taka sama jak ustalono na początku rozgrywki.
 9. Gracz uderza kulę stojąc i trzymając kij obiema rękoma. W innym przypadku doliczane jest jedno karne uderzenie.
 10. Jeżeli przed zamierzonym uderzeniem kij dotknie kuli jest to uznawane za uderzenie.
 11. Jeżeli kula danego gracza zablokowana jest przez kulę kolejnego, to kolejny gracz może wykonać uderzenie przed tym graczem.
 12. W przypadku zderzenia dwóch kul podczas gry:
  • Jeżeli kula, która została uderzona przez kulę przeciwnika nie wyszła poza pole gry - gra toczy się dalej, kula zostaje w miejscu w którym się znalazła po uderzeniu. W przypadku, gdy uderzona kula przejdzie przez bramkę, bramka zostaje zaliczona. Jeżeli uderzona kula znajdzie się poza polem gry, należy postąpić jak w przypadku dostania się kuli poza granice pola, lecz bez naliczania kary uderzenia.
  • Jeżeli kula należąca do uderzającego wyszła poza pole gry, należy postąpić jak w przypadku dostania się kuli poza granice pola, włącznie z doliczeniem karnego uderzenia. Jeżeli kula uderzającego, po zderzeniu została w polu gry, gra toczy sie dalej, kula zostaje w miejscu, w którym znalazła się po uderzeniu.Partnerzy:

Spanie.pl Noclegi.pl Odkryj.pl Mojaslowacja.pl